טיולי העונה Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: aviorn פורסם: 16/09/15 9:38
תוכנית הטיולים כ ICS ו HTML

הי
הכנתי את תוכנית הטיולים כ ICAL לצרוף ללוח השנה שלכם
יש גם תצוגה HTML-ית

ICS
https://www.google.com/calendar/ical/2kc5le62vhb3uqpq3jjebauj6k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

HTML
https://www.google.com/calendar/embed?src=2kc5le62vhb3uqpq3jjebauj6k%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Jerusalem