טיולים פרטיים Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: adina agmon פורסם: 6/01/13 16:11
טרק לטובקל 23-30 אפריל 2013

רצ"ב הצעה לטיול רגלי לשבוע ימים

צריכים כמה מטיילים להשלמת קבוצה.

עדינה

http://yoramhen.co.il/%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95