שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: שרון הבר פורסם: 11/04/11 12:17
החלאה להכחדת הטבע

החל"ט איננה מה שחשבנו במשך שנים, ומסתבר שזה אירגון רע כמו רישעות הטבע והגנים או שמורות הטבע, שחיי בעלי חיים אינם נחשבים אצלם מאומה:

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1222540.html

מחבר: שרון הבר פורסם: 11/04/11 12:21
ולאלה שיש להם פייסבוק

http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/154172157957920?sk=info

מחבר: עמית 171 פורסם: 12/04/11 20:03
נהפוך הוא

מי שאינו מסתנוור מהקסם החתולי או הכלבי, יווכח בהשפעה הבלתי מבוטלת של מינים אלו על בעלי החיים המקומיים.

מינים פולשים הם בעיה כלל-עולמית, ובעיית החתולים היא חלק בלתי נפרד מכך.

כמובן יש לציין שהנזק של הנ"ל הוא ביישובים כפריים ובשולי העיר, ופחות באזורים עירוניים צפופים בהם בקושי נשארו בעלי חיים אחרים..

מחבר: שרון הבר פורסם: 13/04/11 0:08
הם לא מינים פולשים

חתולים אינם מינים פולשים בתחומינו. תמיד היו כאן. "מינים פולשים" הם כאלו שהוכנסו על ידי אדם למקומות שמעולם לא היו בהם והתרבו והפכו למזיק. אך חתולים אינם כאלו במקומותינו, וגם אם יש נזק כל שהוא זה אינו מצדיק מעשה קיצוני ובלתי מוסרי בעליל שמזכיר משטר דיקטטורי מרושע. מי שהיה ונשאר המזיק הגדול הוא היזם והפוליטיקאי והפקיד של הרישעות ל"הגנת" הטבע שהגה את הרעיון ההזוי הזה.

מחבר: עמית 171 פורסם: 13/04/11 17:24
חתולים

לומר שחתולים תמיד היו כאן, זה כמו לומר שפרות תמיד היו כאן - כאשר ידוע שאין דמיון רב בין הבקר כיום בארץ (שמקורו בד"כ בעדרים אירופאיים שיובאו ארצה) ובין הבקר שהיה כאן לפני הציונות. אותו הדבר לגבי הפחתולים וחתולי המחמד הנמצאים בכל יישוב בארץ, ולמעשה הכחידו גנטית את חתולי הבר, שנותרו רק במקומות המרוחקים ביותר מתחומי יישוב.

מה מוסרי יותר: להגן על המגוון הביולוגי הכולל, או להתמקד בהגנה על פרטים שאפשר לראות ולחבב, ובמקרה הם גם משמשים כחיות מחמד?

אני סבור שהתשובה הראשונה היא הנכונה.

מחבר: שרון הבר פורסם: 14/04/11 1:20
לא יהיה נכון להעמיד את זה כמו שאתה טוען

המזיק העיקרי והבלעדי היו ונשארו בני אדם. או שמא עדיף לקרוא לזה: חי הולך על שתיים.

ואין זה מצדיק מדיניות אלימה כזו שבה דוגלת החלאה ל"הגנת" הטבע.

מחבר: xaim פורסם: 21/04/11 20:42
ההשפעות טריפה על ידי חתולי בית על חיות בר בישראל

אני מוסיף קישור למאמר שפורסם ב-2006, לא הצלחתי ליצור קישור לדיון המקורי באתר, גם שם נזעקו מספר מחברי החוג להגן על החתולים(נמרים).

השלל של ג'ינג'י

חתול מסורס אחד הביא לבית בעליו במטולה את 48 בעלי החיים הבאים, בתקופה של שנה. הרשימה כמובן כוללת רק את חלק זה של שלל הצייד:

יונקים עופות

חדף 8 בולבול 2

נברן שדות 1 אדום חזה 1

חולדה מצויה 10 שחרור 1

עכבר בית 6 צופית ארץ ישראלית 3

דרור בית 2

זוחלים חסרי חוליות

שממית בתים 1 חרגול 1

חרדון מצוי 3 גמל שלמה 1

זיקית מובהקת 1 עש 1

נחשיל מצוי 1

זעמן שחור 2

זעמן זיתני 1

שלוון קווים 1

מחרוזן דוגוני 1


http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=662486