שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 5/01/11 21:22
15 שנות יובש בערבה והשפעתן על המעינות ועצי השיטה

http://geography.huji.ac.il/~geo/physicalgeo/seminar2009-10/Ginat.ppt