שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: שרון הבר פורסם: 10/05/10 16:01
האסון במפרץ מקסיקו

http://www.avaaz.org/he/stop_offshore_drilling/97.php?cl_tta_sign=e622698b57dda0c2f6ef52a71942768d