שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: שרון הבר פורסם: 2/05/10 18:41
רצח עם ומינים בתיכנון וביצוע

http://www.avaaz.org/he/whales_under_threat/?cl=561057280&v=6090

http://www.greenpeace.org/israel/news/save-whales-not-whaling