הגיגים ותחזיות של אייל הירושלמי Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: אייל הירושלמי פורסם: 7/04/10 22:09
להתגונן מינחשים

שיבוא ימי החום . סביר בתאריכים של הטיולים שנישארו לנו השנה.( בשבתות הנעימות אין טיולים השנה )
כדי לקרא ולדעת להתגונן מיפני נחשים.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3870004,00.html