שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: איתי הדרי פורסם: 11/01/10 22:44
בשלישי הקרוב: כנס חירום על הרפורמה בחוק התכנון והבנייה

בימים אלה מקדמת ממשלת ישראל רפורמה בחוק התכנון והבנייה, לה צפויות השלכות ניכרות על איכות החיים והסביבה של כולנו. עיקרי הרפורמה המוצעת הם הרחבת סמכויות הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה וצמצום סמכויות הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה, עד כדי ביטולן.

ההשלכות הצפויות כתוצאה ממהלך זה הן: פגיעה באיזון בין האינטרסים השונים בתחום המחוז ובאפשרות לממש תכנון מטרופוליני ארוך-טווח, פגיעה במעורבות הציבור בשלבי התכנון השונים ובנגישותו למידע התכנוני, הגבלת הפיקוח על שחיתות אפשרית במערכת התכנון, ועוד.

החברה להגנת הטבע וארגוני סביבה נוספים התאגדו לפעול יחד לשינוי הרפורמה המוצעת. במסגרת זאת תקיים
קהילת החברה להגנת הטבע באזור תל אביב כנס ציבורי מיוחד, בו יידונו הרפורמה המוצעת, השפעתה על איכות חיי התושבים במטרופולין תל אביב והדרכים להתמודדות עמה.

הכנס יתקיים ביום ג', 12 בינואר 2010, בין 18:30 ל-21:00, במרכז "דניאל" לחתירה בפארק הירקון.

בכנס ישתתפו נציגי משרד הפנים, משרד הגנת הסביבה, הכנסת, ארגוני הסביבה והחברה, השלטון המקומי ואיגוד המתכננים, אשר יתייחסו מנקודות מבט שונות לעיקרי הרפורמה המוצעת ולמקומו של הציבור ברפורמה.

תוכלו לקרוא עוד על הרפורמה בחוק התכנון והבנייה בבלוג משמר המועצה, ולהעלות שאלות שהייתם רוצים שמשתתפי הכנס ישיבו עליהן במסגרת הפאנל. את השאלות תוכלו לשלוח כתגובות בבלוג, או ישירות לתמר, רכזת משמר המועצה המטרופוליני לכתובת mishmarha@gmail.com

לפרטים נוספים על הכנס:
תמר נויגרטן, החברה להגנת הטבע באזור תל אביב, 054-4779187, mishmarha@gmail.com