הגיגים ותחזיות של אייל הירושלמי Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: אייל הירושלמי פורסם: 14/10/09 16:16
מחדשים את מדור מזג האוויר

משמח לחדש את מדורמזג האוויר.
בתפילה לים של ימים גשומים השנה בארץ אבל לא על ימי טיולי חוג.
בנתים : מודלים ראשונים.
מראים שהאוויר בימים האחרונים מאוד יבש .וזה כולם יודעים.
מה שיוצר סיכוי לברקים שלחות תיכנס לארץ.
מודלים מדגיש ראשונים מראים על יום של סופות רעמים ביום הראשון של טיול החוג נעקוב.
קישורלמודל.
http://www.wetterzentrale.de/pics/Rtavn2164.html
נעקוב.

מחבר: אייל הירושלמי פורסם: 19/10/09 16:39
לא ברור

צפוי שוב התחממות. מחודשת לא קיצונית בסוף שבוע.
לגבי סופות רעמים שומרים סיכוי לא קטן. אבל קשה לחזות.
נעקוב.
פרחים פרחים אין באזור ירושלים המצב דומה למידבר קיצוני באזורירושלים.