שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 1/05/09 1:09
700 קמ"ר של קרח

700 קמ"ר של קרח קרסו לתוך הים בשבוע האחרון:

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1082065.html

מחבר: xaim פורסם: 19/12/10 12:35
עלייה דרמתית בטמפרטורות

ההערכות על שינויים סינופטים מתממשות מוקדם מהצפוי.
10 שנים בלבד לאחר שנכתבו הערכות אלה ו-90 שנה קודם זמנן התחזיות מתמששות.

http://www.israelweather.co.il/page2.asp?topic_id=72&topic2_id=142&sub_topic_id=1