שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 25/02/09 10:44
תמיכתם נחוצה בדחיפות: דיון סופי בחלופות נחל יתלה

החל"ט מתמודדת כנגד הרס נחל יתלה ומציעה פיתרון עדיף לרכבת המהירה לירושלים.
שמירה על הנחל תתרום גם לרכבת!

רגע לפני הדיון במוסדות התכנון הגבוהים זה הזמן שלנו להשפיע!

תמיכתם נחוצה בדחיפות: אנא הדפיסו את נוסח ההתנגדות המצורף, מלאו את כל הפרטים הנדרשים, חיתמו עליו ושלחו בדוא"ל tevashak@spni.org.il או לפקס שמספרו 02-6234155, לא יאוחר מיום 20.3.09. אנו נעביר את ההתנגדויות למשרד הפנים לפני הדיון הסופי בתכנית.

http://www.teva.org.il/?CategoryID=231&ArticleID=3622