הגיגים ותחזיות של אייל הירושלמי Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: אייל הירושלמי פורסם: 10/02/08 1:02
חשיבות הלינה עמוק במידבר.

בטיול נשמעו קולות חס ושלום לבטל את רכב המינהלות כדי לחסוך כמה עשרות שקלים.
"החיסכון הטוב ביותר לא לטייל."
השינה בליב המידבר רחוק מכל ציויזצייה שווה זהם התנתקות מהכל הרגשה של מסעה בלא תלות באוטובוס ורחוק מהרעש שלו בלי מחשבות על הקפצות כפי שהייה בעבר וטיול באמת במקומות המרוחקים טוב לנשמה לגוף.
נקווה שרק ירבו טיולים בלי לראות אוטובוס.

מחבר: שרון הבר פורסם: 10/02/08 9:54
מסכים בהחלט

אם אמנם נשמעו קולות הקוראים לבטל רכב המנהלות כדי לחסוך המעות, מוטב שאלו יחסכו כל כספם ולא יבואו לקלקל אוירת הטיול...