שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: שרון הבר פורסם: 5/03/07 14:42
גדר נגד פורצ'רס (?)

אמנם נאמר שם שפרץ עצר המשך ההרס של הגדר. אבל יש גם מי שאמר שמכיוון ישובי הילידים באים כאלה עם רובים שצדים צבאים ויעלים, אשר פקחי הרשות פוחדים מהם!!!

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=811804&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0