שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 18/02/07 20:42
רשות הגנים לא תורשה לגבות דמי כניסה בשמורת היהודיה

הכניסה ליהודיה תהיה ללא תשלום!
זה התנאי שהוצב, לפי בקשת החל"ט, ע"י הוועדה המחוזית כדי שתוכרז כשמורת טבע:

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/827327.html