הצעות ופרסומים Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: אפרת נקש פורסם: 4/11/06 18:41
טרק לפסגות אפריקה – הר קניה והקילימנג'רו

טרק לפסגות אפריקה – הר קניה והקילימנג'רו, 17 יום

יציאה ב- 09 לפברואר חזרה ב- 25 לפברואר

לפרטים נוספים:

טיולי רדיוס: יואל - 0523728290

radiuss@zahav.net.il