בשנה הבאה... Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: liorenmar פורסם: 24/06/06 22:11
מסלולים

1.עין המערה-הר לוץ-נחל אליאב-הר עידו-הר עודד-בארות עודד. הר שמעי-הר לבני-באב רמון-הר פיטם-שן רמון.
2. קרן א ג'מוס- נחל ערוגות עליון-רכס א-כנוב-אספר-ואדי אל כלת-חר' א דיר-מעלה עמוס. מעלה עמוס-חר דיר עלא-חר' אום אל עמד-נחל עמוס/נחל תקוע.
3. ואדי עוג'א-ואדי וחיתה-ואדי מכוך- ואדי צוונית
4.נחל אוג-הורקניה-קרן אל חג'ר-דרג'ה עליון. מצוק העתקים-נחל קומרן-נחל אוג-נבי מוסא.
5. הר גרפון-מעלה מחמל-דיונה של ארדון-נחל חולית-הר אנמר-בקעת אבו טריפה. נחל מרזבה- נחל מסור-הר מסור.

מחבר: אמיר בר פורסם: 25/06/06 10:05
מסלולים

מציע רצף של שלושה טיולים "סידרה " - "מחולות עזה לערבה " - לאורך דרכי המיסחר הנבטיות אבל גם הרבה מסביבן .

טיול ראשון :
מניצנה , עזוז , לאורך גבול מיצרים , קדש ברנע , ועד ..... מכתש רמון . "מחולות עזה ועד תצפית הרמון" - טיול יפה שעשיתי עם חוגי סיור .

טיול שני: .... טיול של ליאור
1.עין המערה-הר לוץ-נחל אליאב-הר עידו-הר עודד-בארות עודד. הר שמעי-הר לבני-באב רמון-הר פיטם-שן רמון.
"עוקפים את הרמון מדרום "

טיול שלישי : ... טיול של ליאור
5. הר גרפון-מעלה מחמל-דיונה של ארדון-נחל חולית-הר אנמר-בקעת אבו טריפה. נחל מרזבה- נחל מסור-הר מסור.
"נישפכים לערבה"

סידרה שסוגרת את השליש העליון של הנגב .

אמיר .