שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 20/06/06 20:18
שיקולים חברתיים, כלכליים וסביבתיים בניהול שמורות טבע

כנס אשר יתקיים במכללת תל-חי, 28 לחודש בין השעות 08:30-18:00

קיימות חלופות לניהול שמורות וכולן נוגעות באספקטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים.

ניהול שמורות טבע מעורר מספר שאלות:
האם שמורות טבע צריכות להיות פתוחות באופן חופשי לקהל הרחב?
מהי מידת האיזון הרצויה בין חשיפה לקהל לבין שמירת טבע?האם יש צורך בוויסות ביקורי הקהל לשמורות? איך ניתן לעשות זאת? האם ניתן לווסת את חשיפת השמורות לקהל באמצעות תמחורן? האם שיקולים כמו צדק חברתי צריכים להילקח בחשבון בתמחור שמורות?ועוד..
כל אחת משאלות אלה קשורה בסוגיה של ניהול שמורות טבע, והתשובות לכל אחת מרובות.

תכנית הכנס:

http://www.ecowave.org.il/shmurot.pdf

מחבר: שרון הבר פורסם: 21/06/06 15:36
כנס המפריענים לטבע

האם כל אלה לא מפריעים לטבע בעצם נוכחותם?

(עולם הטבע התקיים עוד לפני היות בני אדם. בוודאי עוד לפני שהתחילו "לנהל" אותו)

מחבר: xaim פורסם: 24/06/06 17:51
ראשי הרש(ע)ות יהיו שם

אמיתי מנכ"ל הרשות והדובר המופלא נחמיאס יחד עם יתר חבריהם הטובים יהיו שם. הם אלה העורכים שימוע כך שאף אחד אינו יכול להשמיע את דבריו(ראו שימוע הרי אילת). מענין אם יבוא המדען הראשי של הרשות אשר התפטר שכן לא שתפו אתו ואת צוותו בהחלטות. מענין מאוד אם יזכירו את פשלת הישוב מיכל...

מחבר: שרון הבר פורסם: 25/06/06 15:46
דרך רשעים תאבד

אם כך זה שימוע וירטואלי הנועד לשבר אוזן הכסילים