אבדות ומציאות Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: Zafrir פורסם: 9/12/02 18:25
נמצאו כובע פליס ומימיה

כובע פליס ומימיה נותרו באוטובוס שחזר לירושלים אחרי טיול אילת (7/12/02).
צפריר
272435 056
gorenz@vms.huji.ac.il