שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 16/03/06 11:54
סימני דרך - עלון התחבורה של החל"ט

סימני דרך עוסק בתחום התחבורה מתוך מגמה של התחשבות בסביבה. בגליון דיווחים על תכניות והחלטות וכן מאמר הדן בחלופות לריבוי דרכים מקבילות:

http://coopers.flexihostings.net/~teva/site/index.php/teva/content/download/115/493/file/simani_derech.pdf