שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 26/12/05 18:10
"אפקט שוליים" של חתול בית

השלל של ג'ינג'י:

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&itemNo=662486

מחבר: איל צבי פורסם: 4/01/06 1:38

רק שכחו להזכיר במחקר הזה שני דברים (לפחות ע"פ הציטוטים בעיתונות):

1. ללא חתולי בית היו הרבה יותר חתולי בר, שעושים בדיוק אותם נזקים.

2. חתולי הבית או ליתר דיוק חתולי הרחוב, הם בעצם חתולי בר אורבניים. באלפי השנים האחרונות הם נספחים לסביבת המגורים של האדם, וללא אספקת המזון ומקומות המסתור שהאדם מייצר, החתולים אינם יכולים להתקיים. לכן הבעיה האמיתית היא התרחבות ישובי האדם - כל היתר כולל החתולים זה רק סימפטומים.

איל.

מחבר: xaim פורסם: 4/01/06 11:32
חתול בר

ללא "ישובים אקולוגים" אכן לא היה חתול בית באזורים לא מיושבים. הבעיה היא שחתול הבית אינו ניזון מטרף, מזונו מובטח לו, הוא צד כמשחק מתוך יצר הצייד ולא מתוך רעב. האיזון בין טורפים לנטרפים בטבע מבטיח שכאשר הטורפים יעילים מאוד, עד כדי השמדת הנטרפים, אין לטורפים מזון וממילא מספרם מצטמצם. כאשר מתרבה אוכלוסית טורף מסוימת קם טורף-על הניזון גם ממנה. במקרה קיבוץ עין-גדי, הנמרים במדבר יהודה ניזונו מחתולי עין-גדי אולם תושבי המקום רדפו אותם. כך נוכחות החתולים גרמה גם לצימצום הטרף הזמין של הנמרים וגם לרדיפתם עד להשמדתם המוחלטת.

מחבר: orenp פורסם: 6/01/06 7:02
למה חתולים?

1. חתולים סייעו לאדם בוויסות אוכלוסיית חולדות ועכברים עוד במצריים העתיקה

http://en.wikipedia.org/wiki/Cat

2. הם עדיין משמשים לאותה מטרה

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/61141.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3699342.stm

3. האלטרנטיבה היא שימוש בחומרי הדברה כמו זה

http://www.abcbirds.org/pesticides/Profiles/brodifacoum.htm

הערה: את השם של החומר הזה מצאתי ברשימת חומרי הדברה מותרים במאגר חמרי הדברה של משרד החקלאות כאשר מצויין שם שהוא רעיל לציפורים.

מאגר חמרי הדברה:
http://www.moag.gov.il/ppis


4. יש גם "שימושים" חברתיים לחתולי רחוב:

היעזרות ב"חתולי רחוב" במסגרת הפסיכותרפיה (מתוך האתר של פרוייקט "חיות וחברה" באוניברסיטת ת"א):

http://www.petnet.co.il/animalsoc/articles/article_soc.asp?id=588

מחבר: xaim פורסם: 6/01/06 19:02
רבקה, חתולה או בת זוג?

בתור מגדל לשעבר של חתולה שאף נרמז לו שהיא תחליף לבת זוג Embarassed אני יכול לאשר שגידול חתול הוא הנאה צרופה. זאת בנוסף לתועלת החתול בהדברת מזיקי הבית, הידועה לכל. הבעיה, כפי שכתב איל, אינה בחתול כי אם באדם. מסביב לכל ישוב ישנו אזור צייד של חתולים וכלבים. אני זוכר היטב שבחצרי היו בעלי חיים קטנים כמו צבים, לטאות מסוגים שונים, קיפודים, מכרסמים ואפילו צפיתי במחזה של זוג נחשים שחורים מזדוגים. כיום גם כאשר אני מטייל בשטחים הפתוחים מסביב לנס ציונה, כמעט שאיני רואה אותם.

מחבר: orenp פורסם: 7/01/06 6:54
רבקה לא אשמה

(עד שיוכח אחרת).

חתולים הם רק אחד הגורמים לפגיעה בבעלי חיים בנס ציונה אין טענה במאמר שהבאת בתחילת הדיון שהם גורם מרכזי וכמו שאני מבין זה לא נבדק.

יש הרבה מאוד גורמים מוכרים אחרים (וסליחה שהפעם אני לא מביא לינקים לכל דבר):

* הרעלות בשטחים חקלאיים מחמרי הדברה.
* צייד חוקי ולא חוקי.
* תחרות וטריפה על ידי בעלי חיים לא מבוייתים שמנצלים טוב סביבה אנושית (כמו עורבים - שטורפים לעתים גם גורי חתולים)
* התמעטות מקורות מים טובים וזמינים.
* דריסה על ידי מכוניות - נראה את הזיקית הגיבורה שתחצה את רחוב וייצמן בדרכה מ"פסגת הסלע" ל"נווה הדר" (אני לא מכיר את נס ציונה - פשוט הסתכלתי במפה).
* התנגשות של ציפורים במבנים עם קירות זכוכית
http://jscms.jrn.columbia.edu/cns/2005-04-19/zabjek-birdstrikes

* וגם סתם רוע אנושי (ידידה שלי קבלה פעם לטיפולה צב שילדים החליטו שהוא לא צריך שריון...)


ובטח יש עוד.

ואגב חיות: למה בפייר-פוקס (הדפדפן) אני לא מצליח לראות את סוף השורות בהודעות בפורום?

מחבר: xaim פורסם: 8/01/06 1:12
אפקט השולים

מהמאמר:
"אקולוגים קוראים לכך "אפקט שוליים" על הטבע שיש לפעילות אנושית, הכוללת גם בעלי חיים שהביא אתו האדם. בריקנר מציינת שבאזור כמו בית ספר שדה הר מירון, הצמוד לשמורת טבע, השטח המופרע על ידי בית הספר עצמו הוא שמונים דונם. אם מביאים בחשבון את השפעת החתולים החיים בבית הספר, מדובר בשטח גדול פי עשרה משטח בית הספר."