שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: ש מים פורסם: 31/10/05 23:21
שנה ל-"חוק החופים"

אני לא יודע איך (ואם יש בכלל אפשרות כזאת) מוסיפים כאן קובץ כ- attachment, אז אנסה להעתיק ולהדביק (copy & paste), והנה המסמך לשימושכם:


יום עיון לציון שנה לחוק החופים

במלאת שנה לכניסתו לתוקף של חוק השמירה על הסביבה החופית והקמת הועדה לשמירה על הסביבה החופית, הנכם מוזמנים להשתתף ביום עיון לציון שנה לחוק החופים.

יום העיון יערך ביום ה' 17.11.05 בהיכל התרבות נתניה, רח' רזיאל 4, באולם בית יוחנן.על סדר היום:

09:30 - 09:45 התכנסות

09:45 - 10:00 דברים לזכרה של ח"כ פרופ' יהודית נאות


10:00 - 10:45 שמאי אסיף, מנהל מינהל התכנון, משרד הפנים:
החוף – בין ים וארץ

10:45 - 11:30 אילנה שפרן, מרכזת הועדה לשמירה על הסביבה החופית, משרד הפנים: הולחוף כדגם – סיכום פעילות במלאת שנה להקמתה

הפסקה וכיבוד קל
12:00 - 12:45 ולרי ברכיה, סמנכ"לית בכירה למדיניות ותכנון, המשרד לאיכות הסביבה:
סוגיות עכשוויות ועתידיות בניהול חופי ישראל

12:45 - 13:30 דר' יהושע שקדי, רשות הטבע והגנים:
מהי פגיעה בחופים? – לקראת הגדרה מעודכנת

13:30 - 14:15 ניר פפאי, החברה להנגנת הטבע:
שנה אחרי – מנקודת המבט הסביבתית חברתית

14:15 - 15:00 פאנל סיכום שנה לולחוףההשתתפות ללא תשלום.
ניתן לחנות בחניון היכל התרבות תמורת 18 ₪ כנגד הצגת הזמנה זו.