שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 10/07/05 20:00
כביש 9 אושר למרות אי-נחיצות כלכלית

הבדיקה בדבר נחיצותו הכלכלית של הכביש נפסלה על ידי החוקר שמונה על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות ובכל זאת ועדת השרים החליטה לבצע:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3110666,00.html