שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 28/04/05 21:39
שביל סובב כנרת

שביל סובב כנרת - מסלול טיול רגלי מסומן, אשר יקיף את הכנרת קרוב ככל הניתן לשפת המים.
http://www.golan.org.il/sovevkineret/

חוברת מידע על הכנרת:
http://ipaper.co.il/kineret/files/PageFiles/SunMay72236422006_sovevkineret.doc

מחבר: xaim פורסם: 9/05/05 21:00
מבקר המדינה על חופי הכנרת: מתחם של עבירות בנייה

צפריר רינת, הארץ

כך הפך האגם לנדל"ן

הגישה החופשית של הציבור למרבית חופי הכנרת נחסמה בניגוד לחוק ובלא התערבות הרשויות

כל חופי האגם, פרט לאחד, מגודרים עד קו המים


אגם המים המתוקים היחיד בישראל, הכנרת, הפך לפי דו"ח מבקר המדינה למתחם ענק של עבירות בנייה ונחסמה הגישה החופשית של הציבור אל מרבית חופיו, גישה המובטחת בתוכניות מתאר. הרשויות המקומיות לא פעלו כדי לשנות מציאות זו וגם הגופים הארציים שהיו אמורים למנוע את המציאות הנוכחית, מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, לא עשו כמעט דבר.

הקמת גדרות בחופי הכנרת אמורה להתבצע על פי היתר וכאשר מדובר במרחק של פחות מחמישים מטר מקו המים, היא אסורה על פי תוכנית המתאר הארצית לחופים. אולם לאורך חופי הכנרת יש כמאה גדרות, שאינן עבירות להולכי רגל.

בבדיקה שערך מבקר המדינה התברר שכל חופי הנופש והרחצה באגם, פרט לאחד, היו מגודרים עד קו המים או בסמוך אליו באופן המונע גישה חופשית של הציבור אליהם. רשויות התכנון המקומיות לא נתנו היתרים להקמת הגדרות ובחלק מהמקרים, אף לא ניתן היה לתת היתר כזה. למרות זאת, לא ננקטו כמעט אמצעי אכיפה נגד הגורמים שהקימו את הגדרות האלה. גם משרד הפנים לא עשה כמעט דבר ופעל רק נגד שלוש גדרות.

שתי המועצות האזוריות המחזיקות ברוב שטחי החופים בכנרת הן עמק הירדן וגולן. מועצות אלה יצרו התקשרויות חוזיות עם מפעילי חופים ללא מכרז ועשו זאת במשך שנים רבות. כך הם יצרו אצל המפעילים את התחושה שהחופים האלה הם מעין נחלה פרטית שלהם. מפעילים אלה גבו מחירי כניסה לפי שיקול דעתם ולא לפי חוק עזר, שלפיו היתה אמורה הרשות המקומית להסדיר את עניין הכניסה לחופים. כמה חופים הופעלו על ידי קיבוצים שגבו דמי כניסה והקימו מבנים בחוף, אף שלא היו להם אישורים ממינהל מקרקעי ישראל לעשות זאת.

המועצות האזוריות רשאיות לגבות דמי כניסה לחופים, אולם בתנאי שבחלק אחר של החוף, שהגישה אליו נוחה, תהיה כניסה ללא תשלום. המבקר מצא שהמועצות האזוריות גבו תשלום עבור חניית כלי רכב במתחמי החופים, אבל לא הותירו כל אפשרות להיכנס לחופים ללא תשלום כי הגישה הסבירה אל חופי הכנרת היא באמצעות כלי רכב. המועצות לא דאגו לכך שיהיה קטע חוף שבו תהיה חנייה בחינם וגם כניסה ללא תשלום אל החוף עצמו.

מחבר: xaim פורסם: 15/05/06 20:43
פריצת שביל סובב כנרת

הצעה לפעילות קיץ לחוג אלעד
שביל סובב כנרת מקיף כבר את רוב האגם אך עדין נותרו קטעים גם עבורנו(יש!). שוקה סיפר שהוא השתתף בפריצת השביל ונתן לי את הטלפון של נסים המתאם מטעם החל"ט.

דיברתי עם ניסים והוא מציע לשלב את הפעילות בשביל בטיול, מתל כנרות לעיין איוב - המפל הנסתר וברחצה.

מפת השביל המעודכנת:

http://ipaper.co.il/kineret/site/images/image4.jpg

מה דעתכם? [/b]

מחבר: שרון הבר פורסם: 16/05/06 16:09
כל החופים?

דעתי שכל העולם הוא נחלת הכלל, לא רשות היחיד.
אני תוהה האם סובב כינרת יהיה באמת סובב שלם.
אם בארה"ב היה מתקבל חוק הוא היה נכנס לתוקף. במדינת ישראל מה החוק שווה.
וכך המפיונרים השתלטו על החופים. יש מאה גדרות, אומר חיים. האם נוער החברה להגנת הטבע מצתיידים במספריים לחיתוך גדרות? שמא אין התנגדות מצד בעלי האחוזות (הבלתי חוקיים) ומצד הקיבוצים ובעלי חופי הרחצה והמסעדות ובתי ההימורים והבושת?
לשון אחר - מאיזה צד נקיף את המקומות האסורים?
האם אין התנגשות בין השביל הסובב לבעלי האחוזות (בעיניהם) השטופים ביצר הטריטוריאלי?

מחבר: xaim פורסם: 16/05/06 16:25
את/ה משתתף?

שרון,
שנו חכמנו:"לכל זמן ועת לכל חפץ", כעת מדובר בהשתתפות בפריצת השביל.
לפי המפה, ראה בקישור למעלה, רוב השביל כבר נפרץ ונשארו קטעים בודדים!
חלקם אולי בעיתיים יותר ולכן אנחנו כאן...
יהיה חלקנו עם מסימי השביל ואתה מוזמן להצטרף ולהזמין גם את חברתך!
ניתן להצטרף לקבוצה אחרת או לבא כחוג אלעד.
מי בא?

מחבר: שרון הבר פורסם: 17/05/06 14:41
אחריך...

לפרוץ גדרות אני מוכן
אגב. האוטובוסים לטבריה עוברים בהורס ישראל Sad

מחבר: xaim פורסם: 10/07/06 23:27
133 מדענים: להקפיא כל תוכניות הבינוי בחופי הכנרת

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/736781.html

מחבר: xaim פורסם: 20/07/06 22:59
שני אנשים זה מעט...

חבל שאין מצטרפים נוספים.
תמונות מיום חיבוק הכנרת:
יום של פעילות למען הכנרת בהשתתפות חניכי החברה להגנת הטבע מהחינוך הסביבתי, חוגי סיור ותלמידי של"ח:

http://ipaper.co.il/cgi-bin/v.cgi?id=kineret&sp=3_17

יש צורך רב בהמשך של המיזם המבורך, אך אין אפשרות להצטרף לפעילות פתוחה לציבור הרחב. פריצת השביל נעשית ע"י קבוצות מאורגנות.