שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 8/01/05 0:20
תוכנית המתאר הארצית לבנייה, פיתוח ושימור (תמ"א) 35

תוכנית המתאר הארצית לבנייה, פיתוח ושימור (תמ"א) 35 הוגשה לאישור הממשלה.
בין עקרונות התמ"א איסור על תוספת שטח לפיתוח, שלא בהמשך רצוף וצמוד דופן; שמירה ככל האפשר על רצף שטחים פתוחים; הצורך בבחינה ובמיצוי של שטחים שכבר יועדו לפיתוח בתכניות מחוזיות וטרם אושרו ועוד.

בגלובס:
http://www.ios.org.il/site/newsPage.asp?id=698
בוואלה:
http://news.walla.co.il/?w=/5/650402
מה חשבה דינה רצ'בסקי יוזמת התמ"א:
http://www.yesha.org.il/article-476819.htm

לינק לתמ"א 35 באתר משרד הפנים:

http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/publications.nsf/All/7DCAB7169E94789F42256A01003B7C57/$FILE/Publications.pdf?OpenElement

נספח, אחוז שטח בנוי ואחוז שטח פתוח לפי נפות:
http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/publications.nsf/All/633CBFF9EC827AAF42256A01003BAC62/$FILE/Publications.pdf?OpenElement

נספח מרקמים:
http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/publications.nsf/All/5C672FE47A14E15842256A01003BC251/$FILE/Publications.pdf?OpenElement

נספח הנחיות סביבתיות:
http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/publications.nsf/All/6AC60F35EC0942B842256A01003BDCE0/$FILE/Publications.pdf?OpenElement

מחבר: xaim פורסם: 10/01/05 0:42
מזוז מפרסם הנחיות לחלוקת העבודה בין הממשלה למוסדות התכנון

היועץ המשפטי לממשלה:"הקמת יישובים תהיה חייבת להתבסס על עבודת מטה מקצועית"

http://www.globes.co.il/serve/globes/docview.asp?did=872197

מחבר: xaim פורסם: 10/01/05 23:56
תוכנית ספדי כלולה בתמ"א 35

"התוכנית החדשה מגדירה שטחים נרחבים באזור המרכז כמרקם המיועד לשימור וכך גם שטחים בנגב ובגליל. בד בבד, היא מאפשרת בכמה אזורים עירוניים התפשטות של הערים. הדוגמה הבולטת היא ירושלים שבה נכללו בתוך המרקם העירוני גם השטחים של "תוכנית ספדי" השנויה במחלוקת, שמאפשרת בנייה בשטחים פתוחים בהיקף נרחב."

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=524333&contrassID=2&subContrassID=10&sbSubContrassID=0