אבדות ומציאות Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: אייל הירושלמי פורסם: 23/10/04 23:14
נמצאו ואבדו חפצים אייל ירושלמי

בירושלים בתחנה הסופית נמצא תרמיל של משהוא אחר אבד תרמיל ונמצאו חפצים.
הכל החפצים ופרטים נמצאים אצל דני וגם פרטים למי אבד.