שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 5/08/04 10:09
המועצה התעשיתית - ניחוחות חרה

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=%2Fibo%2Frepositories%2Fstories%2Fm1_2000%2Fskira20040805_69.xml&origin=ibo&layer=hp&layer2=&layer3=General

מחבר: xaim פורסם: 5/08/04 11:13
ככה בונים עוצמה פוליטית: אלי אפללו, ליכוד, צמח מהזבל...

חלוקת מנעמי השילטון, ככה מסדרים ג'ובים על חשבון בריאותם של ילדינו:

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2004-07-19-02.html

חידת ג'ובים משנה שעברה :
היא היתה יו"ר איחוד ערים דן לטיפול בשפכים.
בתקופתה קרס צינור השפכים ומיליוני קוב שפכי גוש דן זרמו לים התיכון. עלות משכורתה השנתית, קרוב ל 700אלף ש"ח היתה מעל פי שנים גדולה מההשקעות בצינור שקרס מחוסר תחזוקה....
איפה היא היום?
יו"ר בזק, הלא היא חברת מרכז הליכוד עו"ד מיקי מזור.
אני לא מתפלא על מצב בזק. לגבי משכורת הגברת כיום אתם יכולים לבדוק בקלות...

מחבר: xaim פורסם: 12/09/04 20:37
ככה האיגוד ממשיך לעבוד עלינו

הם כבר מינו מתכנן...
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/476785.html?more=1

מחבר: xaim פורסם: 30/10/04 7:46
קונסורציום לפיתוח טיהור שפכים

קונסורציום לפיתוח טיהור שפכים
המטרה להגיע לפריצת דרך טכנולוגית וכלכלית שתאפשר טיהור ברמה הקרובה ל-100% יעילות

http://www.ios.org.il/site/newsPage.asp?id=645

מחבר: xaim פורסם: 30/10/04 7:59
נדחתה בקשת איגוד ערים דן להזרים את הבוצה לים

הוועדה להיתרי הזרמה לים דחתה פה אחד את בקשת איגוד ערים דן לביוב לחידוש היתר ההזרמה לים :
http://www.ios.org.il/site/newsPage.asp?id=631

מחבר: xaim פורסם: 17/11/04 11:03
אט"ד לוחמת בזהום

http://www.yarok.org.il/page.aspx?pid=81&cid=0&menu=12

מחבר: xaim פורסם: 22/12/04 0:36
כשהבוצה היא איום אישי

http://www.ios.org.il/site/newsPage.asp?id=689

מחבר: xaim פורסם: 14/03/05 1:30
נעביר מפעלים לחו"ל אם לא יאפשרו לנו להזרים שפכים לים...

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=551262&contrassID=2&subContrassID=2&sbSubContrassID=0