שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 4/08/04 22:00
הכנסת קיבלה את חוק החופים!!!

איזה יום שמח לי היום, איזה יום:

http://news.walla.co.il/?w=/5/580856

מחבר: xaim פורסם: 5/08/04 9:54
קצת פרטים נוספים

http://www.globes.co.il/serve/

מחבר: xaim פורסם: 31/08/04 19:32
עוד קצת פרטים

http://www.kan-naim.co.il/artical.asp?id=5242&cid=250

מחבר: neta פורסם: 6/09/04 13:49
קראתם את החוק?

גם כן חוק... כל מי שרוצה לבנות בתחום "הסביבה החופית" צריך רק לקבל אישור מהוועדה, שמורכבת מהנציגים הבאים:
נציג משרד הפנים שהוא היושב ראש Exclamation
נציג משרד התחבורה
נציג משרד הביטחון
נציג משרד התיירות
נציג משרד התשתיות
נציג משרד הבינוי והשיכון
נציג משרד החקלאות
2 נציגי רשויות מקומיות
2 נציגים של המשרד לאיכות הסביבה
נציג של הרשעות
אדריכל שאינו עובד מדינה
2 נציגים של גופי איכות הסביבה (למשל החלה"ט או אדם טבע ודין)
2 נציגים של משרד הפנים + איכות הסביבה
נציג של משרד הפנים + התחבורה

שני שליש מהוועדה לפחות יהיו כמובן מינויים פוליטים Sad

הוועדה יכולה להחליט מה שבא לה, בעצם. כך יקבלו כרישי הנדל"ן גושפנקא חוקית - הם יגישו בקשות לוועדה ויאיימו שלא לתמוך בחברים בה בפריימריס הבאים.
ציטוט:
לא תאשר הועדה לשמירת הסביבה החופית, תכנית או היתר הטעונים אישורה בתחום חוף הים, אלא לאחר שבחנה את ההצדקה באישורם אל מול ההכרה בערך של השמירה וצמצום הפגיעה בסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו וכו....
כלומר, אם השתכנעו הנציגים (שימו לב מי הם!) הם יוכלו לאשר מה שהם רוצים.

למזלנו, כתוב שהרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת הועדה לשמירת הסביבה החופית, או חבר הועדה, רשאים לערור עליה לפני המועצה הארצית לתכנון ולבניה, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה להם הודעה על ההחלטה. המועצה הארצית רשאית לקבל את הערר, כולו או חלקו או לדחות את הערר או להחזיר את הענין לועדה לדיון מחדש.

הקיצר, לפקוח שבע עיניים! החוק לא מכסה את הכל!

שכחתי להוסיף את הלינק:
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/51_3_2.rtf

מחבר: xaim פורסם: 10/09/04 16:52
נטע, גם נציב הדורות הבאים חושב כמוך...

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=461441&contrassID=2&subContrassID=10&sbSubContrassID=0

דעתו של ניר פאפאי:
http://www.ecowave.org.il/alaperek_karka_hofim.htm

מחבר: xaim פורסם: 16/09/04 16:30
חופים הם לפעמים געגועים ל... חולות

http://www.ios.org.il/site/pdf/holot_light.pdf

מחבר: xaim פורסם: 29/11/04 18:57
החוף והים בישראל מוגנים ע"י החוק

חוף חופשי גליון 40, ניר פאפאי מאד מרוצה:

http://www.ios.org.il/site/pdf/hofi40.pdf

מחבר: ש.ה. פורסם: 1/12/04 22:00
למי יש סבלנות להכנס לכל הקישורים הללו

ריבוי מלל, ריבוי דברים, מרוב דברים לא רואים את החוף. האם נישאר פה איזה חוף בטולי שניצל מעושק ידם?
ציטוט: ברוב דברים לא יחדל פשע

מחבר: xaim פורסם: 11/04/06 0:38
תקציר דו"ח חופים 2006

http://www.ecowave.org.il/odaot_itonout3.pdf