שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 17/07/04 0:13
405,000 ש"ח קנס על זהום נחל מערות...!!

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=News%5El2008&enZone=News&enVersion=0&

מחבר: xaim פורסם: 17/07/04 0:42
ועוד 300,000 ש"ח בעברה דומה כמה ימים קודם....

מה פה קורה פה, קיבוץ נוה ים ישלם כראוי...?
ת.פ. 9773/99, הקודם היה ת.פ. 6797/01
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=News%5El2006&enZone=News&enVersion=0&

מחבר: איל צבי פורסם: 19/07/04 6:58

חיים,

שים לב שהחברות הורשעו בהזרמת שפכים ללא היתר מתאים מהמשרד לאיכות הסביבה. במילים אחרות, אם הם היו מגישים בקשה ומשלמים אגרה, הם היו מקבלים היתר ומזרימים שפכים כאוות נפשם בחסות החוק.

כמו עם רשעות שמורות הטבע (חלק מהמשרד לאיכות הסביבה), אין כאן נצחון גדול לטבע אלא לאגף הגביה של המשרד לאיכות הסביבה.

איל.

מחבר: xaim פורסם: 19/07/04 12:17
מי שנתן את הקנס הוא בית המשפט...

המשרד לאיכס כמובן יקדם תלונות שיש לו ענין בהם...למרות שאכן אתה צודק בית המשפט אמר את דברו. מי שליכלך ישלם עבור הנזק שגרם. זו פסיקה מערכאה נמוכה אך מצטרף לשורה של הרשעות דומות. היחוד כאן הינו קנס מרתיע במיוחד. אני משער שהקיבוץ יכול לפשוט רגל... מאחר שזה הליך פלילי מי שנשא בנטל התביעה הינה המדינה באמצעות התביעה הכללית. כלומר אם נתלונן עם הוכחות כנגד מזהם סביבה כנראה שנטל המשפט יהיה על המדינה. מלבד המשרד לאיכס ישנם ערוצים נוספים בהם ניתן לקדם תביעות מסוג זה.