בשנה הבאה... Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 19/02/04 20:57
הצעת טיול: השרדות בשלג

לפי המתכונת ששוקה ביצע בחרמון.

מחבר: xaim פורסם: 17/05/10 23:31
מחדש את ההצעה לטיול הישרדות בשלג

השתתפתי בטיול כזה והחויה היתה מ י ו ח ד ת.
הטיול מחייב תאום וציוד הנמצא בביס"ש חרמון וכן לינה שם ביום חמישי.
עקב מגבלת הציוד אולי יחייב שני מחזורים.
להתיעץ עם שוקה.