מסביב למדורה Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: djordan פורסם: 5/09/03 16:30
טיולים לסיני

משרד החוץ עדיין מזהיר שלא לבקר בסיני, אבל משרד הביטחון מתיר כעת יציאה לטיולים בסיני .
Idea מישהו רוצה לבוא לטייל ? סוכות? הר-גבוה?

מחבר: ש.ה. פורסם: 15/03/04 20:51
החלטות של פקידי מימשל

בדבר הסכנה הצפויה מביקור במקום פלוני (סיני למשל) אינה מהווה שיקול עבורינו המטיילים היודעים ששלוחי מיצווה אינם ניזוקים. מי הוא זה ואיזה הוא הפקיד הכרסתן שיחליט? מה גם שאנו יודעים שאין עיניינם ביטחונינו האישי אלא כיסוי תחת. וגם זאת יש לדעת לגבי שיקולי כדאיות ביטחונית: כל עוד שהאיזור לא מועד לפורענות - יוצאים. ולכל אחד יש זמן לעזוב את העולם, וכשמגיע זמנו - אלוהים יקח אותו זם כשהוא במיטתו...