בשנה הבאה... Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: עמית 171 פורסם: 1/02/03 20:03
מדבר נקרות

זו הצעתי לשם רשמי לאזור עם השם הסתמי משהו "מזרח הרמון" (שם שאף עושה עוול לאזור, שעומד בזכות עצמו גם בלא מכתש רמון).
עירית הדרי מבקשת שני מסלולים (ייתכן משולבים במסלול אחד):
אחד באגן נחל צבירה, ושני בנחל אנמר (לא סכין אנמר - נקרות).
ליאור כבר "יעלה בשר" על ההצעה באם תוכנס לתוכנית השנה הבאה.