רישום והזמנת טיולי חו"ל - איילה
  • חובה למלא בכתב ברור את המידע בשדות המסומנים בכוכבית * .
  • בגמר המילוי יש להעביר את הטופס בפקס או email לטיולי איילה.
  • לברורים, שינויים וביטולים יש להתקשר לטיולי איילה.
איילה - טיולים גאוגרפיים
ז'בוטינסקי 53, ראשון לציון 75219
טל: 9487400 - 03     פקס: 9505003 - 03
carmel@ayalagroup.co.il
לידי - כרמל

* שם הטיול:
* תאריך הטיול:

* שם המזמין:
* מספר מקומות:
* טלפון עיקרי:
טלפון נוסף:
פקס:
Email:
כתובת:


* פרטי המשתתפים (נא למלא באותיות דפוס לטיניות):
* תאריך לידה * תוקף דרכון * מספר דרכון
* שם משפחה - LAST NAME * שם פרטי - FIRST NAME

1

2

3

4

* מספר כרטיס אשראי:
* תאריך תוקף:
* שם בעל הכרטיס:
* מספר ת"ז של בעל הכרטיס:
* מספר תשלומים: תשלום אחד  //  3 תשלומים ללא ריבית ע"פ שער $ העברות גבוה ביום התשלום  //  תכנית קרדיט של חברת האשראי ____ תשלומים

הערות:

  • אני מאשר/ת לחברת טיולי איילה לחייב את כרטיס האשראי שלי במחיר הטיול ע"פ מספר המקומות שהזמנתי.
  • ידועים לי תנאי ההשתתפות, הרישום והביטול, ואני מקבל/ת אותם במלואם.


תאריך: ____________________


חתימה: ____________________